CORPORATE + FINANCIAL

Gennem strategisk kommunikation sikrer du bedst, at din organisation bliver hørt og respekteret blandt dine målgrupper. Dermed har organisationen lettere ved at sælge produkter, tiltrække attraktive medarbejdere, opnå gode samarbejdspartnere samt påvirke politikere og andre beslutningstagere.

Eksperter i finansiel kommunikation

Primetime er blandt Danmarks førende bureauer indenfor finansiel kommunikation.

Vi løser kommunikationsopgaver og eksekverer kampagner i stort set alle dele af den finansielle sektor. Fra kapitalforvaltere, banker & sparekasser, pensionsselskaber, investeringsforeninger til forsikringsselskaber. Det fælles udgangspunkt for alle vores opgaver uanset, hvor forskelligartede de er, er vores forståelse af, at kommunikationen skal understøtte og fremme organisationens overordnede strategiske interesser. Med en dyb viden om den finansielle sektor og på tværs af alle kanaler.

Primetime dedikerede hold har også stor erfaring med at bistå virksomheder med M&A-transaktioner på kommunikationssiden. Dette felt kræver erfaring og indebærer, at man som nær partner med virksomheden, bringer hele kommunikationspaletten i spil, så handlen gennemføres med færrest muligt bump undervejs og kommunikeres så effektivt som muligt – både internt og eksternt.

VI HAR ALLE DE VÆRKTØJER, DU SKAL BRUGE

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien har som mål at binde kommunikations- og PR-aktiviteterne sammen med virksomhedens forretningsstrategi, så kommunikationen bidrager til og fremmer realiseringen af forretningsstrategien. Udgangspunktet i en kommunikationsstrategi er derfor et bestemt mål eller en ønsket position.

Corporate branding

Branding er organisationens indsats for at forme sit eget omdømme. Effektiv branding kan bidrage til, at målgrupperne instinktivt associerer en organisation eller et produkt med nogle unikke følelsesmæssige eller substantielle fordele, der differentierer organisationen i forhold til konkurrenterne.

Grundfortælling

Grundfortællingen er den grundlæggende ramme, som bør være styrende for al kommunikation i en organisation. Som linket mellem forretningsstrategi og kommunikationsstrategi udvikler grundfortællingen organisationens øverste strategiske mål, inkl. vision og mission, til en samlende fortælling, som ledelse, medarbejdere, interessenter og målgrupper kan identificere sig med.

PR - Public relations

Din tilstedeværelse i medierne har stor indflydelse på virksomhedens image og synlighed. Med et strategisk og effektivt pressearbejde kan PR bidrage til at øge kendskab til organisationen, dens produkter og initiativer, ligesom det kan fremme bestemte holdninger, opbygge relationer og ændre ædfærd hos målgrupper.

Krisekommunikation

Kriser er situationer, der kan påvirke virksomhedens omdømme, legitimitet og forretningsbetingelser markant. I værste tilfælde kan kriser drive en organisations kunder væk eller forringe rammebetingelserne for din organsation. Det bedste udgangspunkt i en krisesituation opnår organisationen gennem et vel forberedt kriseberedskab med en lettilgængelig kommunikativ handlingsplan, som organisationen tager frem og benytter, så snart en krise dukker op.

Medietræning

Medietræning sikrer, at jeres talspersoner er fortrolige med mediernes arbejdsformer og formår at formulere sig kort, præcist og i overensstemmelse med organisationens interesser i den givne sammenhæng. Medietræning klæder talspersoner og topledere på til at møde alle typer af journalister. Træningen er relevant både i forbindelse med en konkret sag, men er også meget nyttig som generel kapacitetsopbygning for organisationen, der gerne vil blive bedre til at sætte sit aftryk i medierne.

Employer branding

Gennem positionering af organisationen som en særlig attraktiv arbejdsplads er det muligt at tiltrække og fastholde attraktive medarbejdere. Employer brandet kan påvirkes gennem markedsføring, PR, sociale medier og i virksomhedens ageren og resultater. Succesfuld employer branding medfører, at organisatinen opfattes som et mere attraktivt sted at arbejde end ved de konkurrerende organisationer.

Ledelsesprofilering

Ledelsesprofilering skal ske med et formål og et budskab, men med den rigtige udførelse kan profilering af topledelsen blive et vigtigt element i virksomhedens corporate branding. Gennem strategisk profilering i medierne, på de sociale medier eller ved events får lederen taletid til at sætte organisationens dagsorden, imødegå kritik og i det hele taget gøre sig synlig for kunder, interessenter og samarbejdspartnere.

Intern kommunikation

Intern kommunikation dækker over alt fra forandringskommuniktion, der målrettet skal bidrage til at implementere ledelsens strategi i organisationen, til den dagligdags medarbejderkommunikation via linjekommunikation, intranet, nyhedsbreve og interne sociale medier. Den interne kommunikation er afgørende for, hvor effektivt en strategi kan føres ud i livet, ligesom den bidrager til øget produktivitet, loyalitet, effektivitet og tilfredshed på arbejdspladsen.

KONTAKT

Vores arbejde

EN AF OS

BOSCH

REALDANIA

PRIMETIME A/S | NØRREBROGADE 45 | 2200 KBH N | Tlf.: +45 3313 0525 | info@primetime.dk