Birgitte Mortensen

Birgitte Mortensen

PUBLIC AFFAIRS-
RÅDGIVER

PUBLIC AFFAIRS-
RÅDGIVER

Public affairs rådgiver hos Primetime med særlig fokus på kvalitative og kvantitative analyser og kampagner. Primære arbejdsopgaver befinder sig i spændingsfeltet mellem politik, analyse og kommunikation og har dermed både PA og PR karakter. Særligt fokus på politisk kommunikation- og analyse, såvel i Danmark som i EU. Stærke journalistiske og kommunikative færdigheder.

Kompetencer

Public affairs og analyser, politisk kommunikation og interessepåvirkning, politisk og strategisk rådgivning af såvel offentlige som private kunder, research og udarbejdelse af politiske analyser, strategier og notater, samarbejde med offentlige myndigheder, beslutningstagere og interesseorganisationer, analyser af både kvantitativ og kvalitativ karakter – herunder omdømmeanalyser, aktør/interessentanalyser, politiske profilanalyser, afholdelse af fokusgrupper og udarbejdelse af spørgeskemaer.

Kontakt

+45 22 80 78 43

bm@primetime.dk

Følg mig på