Public Affairs

Public Affairs

Primetime rådgiver og assisterer virksomheder og organisationer for at forbedre deres rammevilkår, beskytte forretningen, styrke omdømmet og navigere i relation til det politiske miljø. Vores kompetencer spænder over alle områder af politisk kommunikation, interessevaretagelse og rådgivning.

Det er de færreste virksomheder og organisationer, der har erfaringen til at navigere i det politiske landskab. Hvis du har brug for råd og assistance til at få indflydelse på din virksomheds eller organisations politiske rammevilkår, så har vi den viden, erfaring, du skal bruge. Vi yder samtidig rådgivning til at udvikle din virksomheds eller organisations strategi i forhold til den politiske og samfundsmæssige udvikling. Vi laver også politiske analyser, stakeholderanalyser og rådgiver om stakeholdermanagement, lige som vi organiserer konferencer, kurser og er parat til at holde oplæg og undervise om politik og public affairs på interne seminarer m.v. i din virksomhed.

Vores public affairs-rådgivere er bredt rekrutteret med baggrund fra politiske partier, centraladministrationen, interesseorganisationer, virksomheder og den finansielle sektor. Primetime har derfor et stort politisk netværk på tværs af politiske skel, en tæt kontakt til myndigheder og indsigt i den politiske lovgivnings- og beslutningsproces. Vi følger den offentlige debat nøje, og er inde i de processer, der foregår på Christiansborg, Slotsholmen i kommuner og regioner samt i EU.

Lars Barfoed

Public Affairs Direktør

T: +45 4117 4918
M: lb@primetime.dk

Thomas Juul-Dam

Direktør & Partner

T: +45 3080 3442
M: tjd@primetime.dk