Mere radio med digital radio

Mere radio med digital radio

Informationskampagne for Slots- og Kulturstyrelsen

Man får mere radio med digital radio. Derfor er det en målsætning i den politiske medieaftale, at 50 % af radiolytningen i 2019 foregår digitalt. Og for at gøre alle danskere klogere på mulighederne og mangfoldigheden i digital radio blev der på baggrund af medieaftalen iværksat en national kampagne, der blev lanceret i efteråret 2017. En kampagne, som skal løfte andelen af digital radiolytning og informere om en række nedslagspunkter undervejs – bl.a. overgangen fra DAB til DAB+. Slots- og Kulturstyrelsen er opdragsgiver til kampagnen, og kampagnen gennemføres i samarbejde med brancheforum for digital radio, der består af et bredt netværk af brancheaktører.

Primetime vandt opgaven i offentligt udbud og har udviklet den nationale informationsindsats ’Mere radio med digital radio’ fra strategi til eksekvering. Primetime agerer kampagnesekretariat og er derfor ansvarlig for presse, sociale medier, hjemmeside, indhold, annoncering, strategiske samarbejder og løbende koordinering med en lang række samarbejdspartnere i branchen.

Kampagnen løber til midten af 2019. Læs mere på mereradio.dk

Tobias Enné

Kreativ + Digital chef

+45 28 62 09 77
te@primetime.dk