Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu

Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu

Holdningskampagne for EN AF OS

En halv million danskere har en psykisk sygdom, og halvdelen af alle danskere er i berøring med psykisk sygdom som pårørende. Men selv om psykisk sygdom er et helt almindeligt fænomen, er det stadig meget tabubelagt. Derfor blev landsindsatsen EN AF OS lanceret i 2011 med Sundhedsstyrelsen som hovedaktør. Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som et ligeværdig medlem af samfundet: Alle er og skal føle sig som ”EN AF OS”.

37%

af befolkningen kender til EN AF OS

Primetime har udviklet den nationale oplysningskampagne fra idé til eksekvering. Vi er den drivende kraft bag EN AF OS’ strategiske anvendelse af PR, sociale medier, indhold, digitale og analoge mediekampagner, undersøgelser og strategiske partnerskaber. Data fra Epinion viser, at over 37 procent af befolkningen kender til EN AF OS. En stigning fra 26 procent i 2012. 13 procent af danskerne er enten enige eller helt enige i, at EN AF OS har betydet et ændret syn på psykisk sygdom. På Facebook har EN AF OS over 35.000 fans og er Danmarks største digitale fællesskab for personer, som enten har eller har haft en psykisk sygdom. Vi hjælper EN AF OS til at styre og præge dagsordenen om psykiske sygdomme og tabu’er i det danske samfund. Målrettet kommunikation med respekt for emnets tyngde og samfundsmæssige alvor har gjort EN AF OS til en offentlig kampagne, der for alvor udfordrer danskernes fordomme om psykiatriske diagnoser og endnu vigtigere – menneskene bag.

Tobias Enné

Digital chef

+45 28 62 09 77
te@primetime.dk