På modtagerens præmisser

På modtagerens præmisser

Persona-værktøj og analyse for Realdania

Realdania er en forening, som driver filantropisk virksomhed med fokus på livskvalitet i det byggede miljø i byen og på landet. Realdania arbejder problemorienteret og dagsordensættende og vil være drivkraft for et aktivt samspil mellem ildsjæle, kommuner, institutioner, erhverv, brancheorganisationer og andre aktører indenfor det byggede miljø. Det er derfor en stor formidlingsopgave for Realdania at kommunikere målrettet til en bred og uensartet kreds af aktører.

Primetime udviklede i samarbejde med Realdania et persona-værktøj, der, på baggrund af et grundigt analysearbejde i flere spor, giver et samlet overblik over Realdanias forskellige målgrupper. Konkret udviklede vi 9 persona, som Realdania fremover kan anvende til at øge fokus på modtagerne af deres kommunikation, til at skabe en rød tråd i kommunikationen og ultimativt sikre, at Realdania er i øjenhøjde med sine målgrupper. De 9 persona blev både visualiseret grafisk og materialiseret ved hjælp af drejede træfigurer, så Realdanias medarbejdere har et konkret redskab til at gøre det lettere at vælge budskab, kanal og stil i kommunikationen samt at rådgive fagmedarbejdere og kommunikatører på de enkelte projekter.

Thomas Juul-Dam

Direktør & Partner

+45 30 80 34 42
tjd@primetime.dk